Telmisartan tegen hypertensie: wat is het en wat doet het?

Competence development program recently graduated veterinarians (CDP)
Competence development program for recently graduated veterinarians (CDP)
August 15, 2018
Chronische stressklachten onder dierenartsen komen de laatste jaren steeds frequenter voor, onder meer leidend tot hoge percentages burn-outs.
Dierenartsen steeds meer onder druk
September 25, 2018

Weet u in welke gevallen u een behandeling voor hypertensie bij de kat instelt?

In mei 2018 is een nieuw product op de markt gekomen: telmisartan 10 mg/ml. Een oraal toe te dienen oplossing met als registratie de behandeling van hypertensie bij de kat. Het middel is effectief en veilig en gebruik ervan wordt onderschreven door Europees Specialisten Cardiologie. Hoog tijd dus voor een update! Telmisartan tegen hypertensie: wat is het en wat doet het?

 

Leerdoelen

Aan het eind van dit artikel:

  • Weet u wanneer er sprake is van normotensie, pre-hypertensie, hypertensie en ernstige hypertensie.
  • Weet u hoe groot de kans op eind-orgaan schade is bij de verschillende bloeddruk categorieën.
  • Bent u zich bewust van het belang van klinisch- en aanvullend onderzoek naar zowel onderliggende oorzaken als gevolgen van hypertensie.
  • Weet u in welke gevallen u een behandeling voor hypertensie instelt.
  • Kunt u aangeven wat telmisartan is en hoe het werkt.
  • Bent u zich bewust van het feit dat de telmisartan dosering voor de behandeling van hypertensie anders is dan die voor slechts de reductie van proteïnurie.
  • Kent u de bijwerkingen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen voor gebruik van telmisartan.
  • Maakt u nauwgezette monitoring onderdeel van uw plan van aanpak bij de behandeling van een hypertensieve kat met telmisartan.