Een veilig anesthesie protocol voor keizersnede bij de hond en de kat

besmettelijke hondenhoest
Wat de voor- en nadelen zijn van vaccineren tegen besmettelijke hondenhoest
February 7, 2019
Casus echografie ebert warmerdam veterinaire nascholing
Wat is uw diagnose??
February 19, 2019

Een keizersnede bij de hond of kat is meestal ongepland en kan spannend zijn

Het beheersen van de chirurgische techniek van een keizersnede is uiteraard belangrijk, maar als de anesthesie niet op een juiste wijze wordt uitgevoerd, dan zal dat gevaarlijk zijn voor zowel moeder als neonaten.

 

Komt u in de praktijk weleens verminderde vitaliteit of sterfte van neonaten aansluitend aan een keizersnede tegen, of bent u om andere redenen van mening dat er wat verbeterd kan worden aan uw anesthesieprotocol?

 

Gebruik dan dit artikel, inclusief nascholingsquiz, als bron van praktische, evidence based informatie voor uw eigen protocol.

 • Een goede voorbereiding is het halve werk, maar wat kunt u allemaal voorbereiden?
 • Veelgebruikte ‘gewone’ ASA-1 anesthesieprotocollen zijn absoluut onverstandig bij een keizersnede. Welke middelen kunt u wel en welke beter niet gebruiken?
 • Welke gevolgen heeft dracht voor wat betreft zuurstofbehoefte, cardiac output, werking van het maagdarmkanaal en anesthesie behoefte, en hoe moet de anesthesie daarop worden aangepast?
 • Hoe kan de postoperatieve zorg voor de moeder en voor de neonaten worden geoptimaliseerd?

Bij anesthesie zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden; er bestaat niet slechts één juist protocol en zeker voor de kat bestaan weinig gedegen onderzoeksdata. Daarnaast zal per patiënt moeten worden geëvalueerd welke combinatie van premedicatie, inductie en onderhoud het meest optimaal is. In dit artikel worden u handvatten gereikt voor een veilig anesthesie protocol voor keizersnede bij de hond en de kat.

 

Leerdoelen

Aan het eind van dit artikel:

 • Is het duidelijk wat er klaargelegd en voorbereid kan worden.
 • Weet u het belang van het beoordelen en stabiliseren van de moeder.
 • Kent  u de relatie tussen foetale hypoxie en de foetale hartfrequentie.
 • Past u voortaan altijd pre-oxygenatie toe bij een keizersnede.
 • Weet u het belang van intraveneuze vloeistoftherapie.
 • Bent u zich bewust van het grote risico op regurgitatie en aspiratie pneumonie en kunt u maatregelen nemen om dit risico te beperken.
 • Weet u welke anesthetica u het beste wel en welke u (bij voorkeur) niet gebruikt.
 • Kent u de bijwerkingen van de toe te passen anesthetica.
 • Weet u op welke wijze u het beste pijnstilling kunt creëren.
 • Houdt u rekening met de 25-40% verlaagde anesthesiebehoefte van de moeder.
 • Ziet u het nut in van uitgebreide bewaking en monitoring van de moeder.
 • Kent u alle stappen voor wat betreft de nazorg van de moeder.
 • Bent u in staat om de neonaten op de juiste wijze te verzorgen totdat de moeder de taak van u overneemt. Daarbij kent u de verschillende manieren om de ademhaling van een niet ademende pup of kitten te stimuleren.