Winkel

Pijn scoringssysteem
Pijn scoringssysteem als basis voor adequate analgesie
January 21, 2019
Medicatie of infuus berekenen dierenarts dierenartsassistent
Medicatie of infuus berekenen 2.0
January 21, 2019
Show all

Hypothyreoïdie bij de hond

39.95

In deze online cursus treft u de theorie op een heldere manier uiteengezet, voorzien van duidelijke afbeeldingen en video’s van Professor Hans Kooistra. Met behulp van assessments en praktische cases kunt u de opgedane kennis testen. Volg de cursus en vermijd de valkuilen in de diagnostiek van hypothyreoïdie voorgoed.

Hypothyreoïdie, een diagnose met veel haken en ogen

Een online cursus samengesteld door prof. Hans Kooistra.

Hypothyreoïdie is een van de meest voorkomende endocriene aandoeningen bij de hond. Omdat de schildklierhormonen een effect hebben op alle orgaansystemen in het lichaam, kunnen vanuit al deze orgaansystemen symptomen ontstaan. De variatie in klinische beelden waarmee een hond met hypothyreoïdie kan worden aangeboden is dan ook bijzonder groot, hetgeen lastig kan zijn bij het diagnosticeren van deze aandoening. Daarnaast zijn er vele aandoeningen en meerdere medicamenten die leiden tot een lage schildklierhormoonconcentratie in het bloed, maar waarbij geen sprake is van een verminderde schildklierfunctie.

 

Hypothyreoïdie bij de hond is een aandoening die regelmatig wordt gemist en nog vaker ten onrechte wordt gediagnosticeerd. Geschat wordt dat ruim 60% van de honden die wordt behandeld met schildklierhormoon geen hypothyreoïdie heeft.

 

In deze online cursus treft u de theorie op een heldere manier uiteengezet, voorzien van duidelijke afbeeldingen en video’s van Professor Hans Kooistra. Met behulp van assessments en praktische cases kunt u de opgedane kennis testen. Volg de cursus en vermijd de valkuilen in de diagnostiek van hypothyreoïdie voorgoed.

Deze is cursus is opgebouwd uit onderstaande vier modulen:

 • Anatomie & fysiologie
 • Indeling typen, effecten en plasma T4 concentratie
 • Cases
 • Aanvullende diagnostiek, therapie & prognose

 

Na afloop van deze cursus wordt de cursist in staat geacht om:

 • Uit te leggen hoe de schildklieren bij de hond zijn opgebouwd.
 • Te vertellen welke hormonen worden gemaakt in de schildklieren.
 • Op hoofdlijnen de hypothalamus-hypofyse-schildklier-as (met de relevante hormonen) te tekenen.
 • Op hoofdlijnen aan een collega te kunnen uitleggen hoe de schildklierhormonen thyroxine (T4) en thyronine (T3) worden geproduceerd in de schildklieren.
 • Uit te leggen aan een collega wat de belangrijkste verschillen zijn als thyroxine (T4) en thyronine (T3) met elkaar worden vergeleken.
 • De definitie van hypothyreoïdie te kunnen vertellen.
 • De belangrijkste vormen en oorzaken van hypothyreoïdie te benoemen.
 • Aan te geven waarom het van belang is onderscheid te maken tussen juveniele hypothyreoïdie en verkregen hypothyreoïdie op volwassen leeftijd.
 • Aan te geven hoe de productie van de hormonen in de hypothalamus-hypofyse-schildklier-as verandert bij de verschillende vormen van hypothyreoïdie.
 • Uit te leggen aan een collega waarom bij “sick euthyroid syndrome” / “non-thyroidal illness” de plasma thyroxine (T4) concentratie te laag is.
 • De symptomen van hypothyreoïdie te kunnen vertellen aan een eigenaar.
 • Uit te leggen aan een collega hoe de belangrijkste symptomen van hypothyreoïdie tot stand komen.
 • Uit te leggen aan een collega wat de toegevoegde waarde is van “routine” bloedonderzoek bij een hond verdacht van hypothyreoïdie.
 • Aan te geven op welke wijze de volgende onderzoeken kunnen bijdragen aan de diagnostiek van hypothyreoïdie:
 • Bepaling van de plasma thyroxine (T4) concentratie.
 • Bepaling van de plasma TSH concentratie.
 • Uitvoering van de TSH stimulatietest.
 • Uitvoering van de TRH stimulatietest.
 • Bepaling van antilichamen gericht tegen thyroglobuline.
 • Scintigrafisch onderzoek van de schildklieren.
 • Echografisch onderzoek van de schildklieren.
 • Uit te leggen aan een eigenaar wat de nadelen zijn verbonden aan “diagnostisch behandelen” van een hond verdacht van hypothyreoïdie.
 • Uit te leggen aan een eigenaar waarom een hond met hypothyreoïdie wordt behandeld met thyroxine (T4) in plaats van met het metabool veel potentere thyronine (T3).
 • Uit te leggen aan een eigenaar hoe de optimale dosering van l-thyroxine wordt vastgesteld.
 • Uit te leggen aan de eigenaar wat de prognose is van hypothyreoïdie.

Na afloop kunt u uw persoonlijk certificaat (5 nascholingspunten) downloaden / uitprinten. Uw nascholingsbadge wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

 

Inhoud Anatomie en fysiologie

 

Inhoud Indeling typen, effecten en plasma T4 concentratie

 

Doelstelling Cases

Inzicht verkrijgen in de diagnostiek van hypothyreoïdie, met speciale aandacht voor het onderscheid met “non-thyroidal illness” / “sick euthyroid syndrome. Duidelijk zal worden dat het mee laten wegen van informatie uit het signalement en de symptomen kunnen helpen bij het onderscheiden van hypothyreoïdie en “non-thyroidal illness” / “sick euthyroid syndrome”.

 

Inhoud Aanvullende diagnostiek, therapie & prognose

 

You may also like…