Winkel

Otitis externa
Otitis externa bij de hond en kat
March 21, 2020
diarree bij de kat paraveterinair
Diarree bij de kat … wat moet jij als paraveterinair ermee?
June 9, 2020
Show all

Wat komt er allemaal kijken bij een euthanasie van een dier?

29.95

Jouw rol als dierenartsassistent paraveterinair is groter dan je denkt! Dit artikel zorgt ervoor dat je met zelfvertrouwen een euthanasie van een dier kunt begeleiden en het verschil kunt maken voor het dier, de eigenaar en de praktijk!

Bij een euthanasie van een dier komt veel kijken. Niet alleen op praktisch vlak, maar zeker ook op psychisch vlak.

Een op de juiste wijze uitgevoerde euthanasie kan een eigenaar veel troost bieden. Daarnaast zal het een eigenaar aan de praktijk binden voor eventuele andere huisdieren. Een niet goed verlopen euthanasie kan leiden tot boosheid en extra verdriet bij de eigenaar, kan het einde betekenen van de band met de eigenaar en kan zelfs leiden tot een tuchtzaak. Een kans om het opnieuw te doen is er niet!

Eigenaren vertellen soms de vreemdste en meest akelige ervaringen met euthanasie van hun vorige dieren. Laat dat een les zijn … als praktijk kun je bij euthanasie echt het verschil maken!

Jouw rol als dierenartsassistent paraveterinair is daarbij groter dan je denkt!

Zo gaat het bijvoorbeeld niet alleen om het voorbereiden van de euthanasie ruimte, het assisteren van de dierenarts en het regelen van de administratieve zaken.

Het uitstralen van rust en vertrouwen, het bieden van begrip en een luisterend oor, het in lekentaal herhalen van hetgeen de dierenarts heeft besproken, het maken van een pootafdruk of het afknippen van een plukje haar van het dier, de nazorg voor de eigenaar in de vorm van een kaartje of belletje … dat zijn zaken waarmee jij enorm kan helpen!

Tot slot is het heel belangrijk (en handig!) dat je begrijpt waarom een eigenaar die zijn of haar dier verliest bepaald gedrag vertoont. Dat een eigenaar verdrietig is bij een euthanasie, dat snapt iedereen, maar er zijn ook andere stadia van rouw. Dat een eigenaar boos tegen jou aan de balie uitvalt, iemand de schuld in de schoenen probeert te schuiven of van jou wil horen dat euthanasie nog niet nodig is, kunnen manieren zijn waarop een eigenaar met het (op handen zijnde) verlies omgaat.

Dit artikel zorgt ervoor dat je met zelfvertrouwen een euthanasie van een dier kunt begeleiden en het verschil kunt maken voor het dier, de eigenaar en de praktijk!

 

Leerdoelen

Aan het eind van dit artikel:

 • Weet je hoe je het beste kunt reageren op een eigenaar die plotseling een euthanasie van zijn of haar dier wil inplannen.
 • Ken je de optimale omstandigheden waarin een euthanasie gesprek met een eigenaar wordt gevoerd.
 • Weet je hoe jullie in de praktijk kunnen handelen wanneer de dierenarts het dier niet wil euthanaseren.
 • Kun je aan een eigenaar uitleggen waarom de prijs voor een euthanasie per dierenartspraktijk kan verschillen.
 • Heb je nagedacht over het betrekken van kinderen bij een euthanasie van hun dier.
 • Ken je de voor- en nadelen van een thuiseuthanasie en weet je hoe je een visitekoffer moet samenstellen.
 • Zorg je ervoor dat euthanasie in een speciale ruimte plaatsvindt en niet in de spreekkamer en kun je alles voor een euthanasie voorbereiden.
 • Ken je de verschillende stadia van rouw en kun je voorbeelden geven van gedrag dat bij die stadia past.
 • Besef je je hoe belangrijk jouw rol in de communicatie met de eigenaar is.
 • Weet je wat jullie als praktijk voor een eigenaar kunnen doen als het dier is overleden / geëuthanaseerd zonder bijzijn van de eigenaar.
 • Weet je dat er verschillende soorten euthanasiemiddelen bestaan.
 • Kun je aan een eigenaar uitleggen hoe een euthanasie bij een dier in zijn werk gaat en van welke zaken een eigenaar niet hoeft te schrikken.
 • Ga je respectvol om met het overleden dier.
 • Snap je dat een eigenaar het moeilijk kan vinden om het overleden dier op te tillen.
 • Denk je eraan om aan te bieden om een plukje haar af te knippen of eventueel een pootafdruk te maken.
 • Kun je aan een eigenaar uitleggen welke opties er zijn voor het ingeslapen dier (destructie / crematie / begraven).
 • Weet je welke administratieve zaken er moeten worden geregeld na het overlijden van het dier. Denk bijvoorbeeld aan een euthanasieverklaring / het afmelden van het dier bij een chip-databank / het invullen van een formulier voor het crematorium of destructie / de betaling.
 • Besef je je hoe belangrijk een goede nazorg is in de vorm van een euthanasiekaartje of belletje vanuit de praktijk.
 • Evalueer je na afloop van de euthanasie hoe alles is gelopen en of jullie als team in het vervolg nog zaken moeten aanpassen.

 

INHOUD

You may also like…