Winkel

juniorenconsult
Handleiding Juniorenconsult
January 11, 2020
seniorencunsult
Handleiding seniorenconsult
January 27, 2020
Show all

Het belang van screening voor DCM en tijdige pimobendan behandeling

29.95

Hoe kunt u screening voor DCM het beste opzetten? Volstaan een lichamelijk onderzoek en een hartecho? Is er ook een ECG nodig en zo ja, moet dat per se een 24-uur Holter-ECG zijn? Is het gebruik van biomarkers zinvol? Na het lezen van dit artikel bent op de hoogte van de belangrijkste zaken rondom DCM.

Dilaterende cardiomyopathie (DCM) is een myocardaandoening die wordt gekenmerkt door een verminderde contractiekracht van de ventrikels en aritmieën en/of vergroting van het hart.

De aandoening komt veel voor bij grote rassen en reuzerassen en leidt uiteindelijk tot congestief hartfalen of sterfte door aritmieën.

De prevalentie van DCM bij Dobermann Pinschers is met bijna 60% extreem hoog. Daarbij komt dat Dobermanns een zeer ernstige vorm van DCM kunnen ontwikkelen, waarbij een snelle progressie van de ziekte optreedt en de dieren binnen maximaal 2 tot 4 maanden na het ontstaan van klinische symptomen komen te overlijden. Ook het verschijnsel ‘sudden death’, waarbij de dieren overlijden zonder voorafgaande symptomen van DCM te hebben getoond, is karakteristiek voor DCM bij de Dobermann. Bij maar liefst 25-30% van de Dobermanns met DCM treedt dit op!

Redenen te over om screening voor DCM in uw praktijk toe te passen bij rassen die bekend staan om een verhoogd risico op DCM.

Screening biedt meerdere voordelen:

 • Het signaleren van afwijkingen nog voordat zich klinische symptomen voordoen.
 • Het informeren van een eigenaar over de gezondheid van het dier.
 • Het starten met pimobendan behandeling in een vroeg stadium.
  • Dit verlengt de tijd tot het optreden van congestief hartfalen of plotselinge sterfte bij Dobermanns met DCM met maar liefst 9 maanden. Daarnaast zorgt het voor een significante verlenging van de overlevingstijd.
 • Het aanpassen van het fokbeleid om zodoende de prevalentie van DCM bij bepaalde rassen te verlagen.

 

Hoe kunt u screening voor DCM het beste opzetten? Volstaan een lichamelijk onderzoek en een hartecho? Is er ook een ECG nodig en zo ja, moet dat per se een 24-uur Holter-ECG zijn? Is het gebruik van biomarkers zinvol?

 

Na het lezen van dit artikel bent op de hoogte van de belangrijkste zaken rondom DCM.

 

Leerdoelen

Aan het eind van dit artikel:

 • Weet u wat dilaterende cardiomyopathie inhoudt.
 • Weet u welke rassen gepredisponeerd zijn.
 • Kent u het belang van het classificatiesysteem.
 • Weet u wat de gevolgen van DCM kunnen zijn en kent u enkele rasverschillen daarin.
 • Bent u zich bewust van het belang van screening voor DCM.
 • Weet u uit welke onderzoeken screening het beste kan bestaan.
 • Weet u wanneer u screening het beste kunt uitvoeren.
 • Weet u of er een diagnose kan worden gesteld zonder Holter-ECG en hartecho.
 • Kunt u inschatten wanneer behandeling is geïndiceerd.
 • Bent u op de hoogte van de grote voordelen van het tijdig inzetten van pimobendan.
 • Weet u hoe u een patiënt het beste kunt monitoren.
 • Kent u grofweg de prognose van DCM.

 

INHOUDSOPGAVE

You may also like…