Winkel

stress burn-out dierenarts
Protocol: 15 tips tegen chronische stress in de praktijk
August 23, 2019
braunule intraveneuze katheter
Protocol ‘Plaatsen van een intraveneuze katheter bij de hond en kat’
September 16, 2019
Show all

Hypercortisolisme (syndroom van Cushing) bij de hond

39.95

Deze herziene cursus, gepresenteerd door prof. Hans Kooistra, is bedoeld voor dierenartsen én studenten diergeneeskunde. Doel van deze VetVisuals module, is meer inzicht te bieden in de indicaties en de interpretatie van de diagnostiek van het syndroom van Cushing bij de hond, kennis over therapeutische mogelijkheden uit te breiden en de communicatie met een eigenaar met betrekking tot deze aandoening te verbeteren.

Syndroom van Cushing bij de hond

Deze herziene cursus, gepresenteerd door prof. Hans Kooistra, is bedoeld voor dierenartsen én studenten diergeneeskunde. Doel van deze VetVisuals module, is meer inzicht te bieden in de indicaties en de interpretatie van de diagnostiek van het syndroom van Cushing bij de hond, kennis over therapeutische mogelijkheden uit te breiden en de communicatie met een eigenaar met betrekking tot deze aandoening te verbeteren.

 

Wat leert u o.a. in deze cursus?

 1. Praktijkgericht inzicht in de anatomie, fysiologie en pathogenese van het syndroom van Cushing bij de hond.
 2. Inschatten bij welke honden aanvullend onderzoek voor het syndroom van Cushing gerechtvaardigd is.
 3. Herkennen van en omgaan met de vele valkuilen die er bestaan in de interpretatie van laboratoriumgegevens.
 4. Op de hoogte zijn van de verschillende therapeutische opties, met de bijbehorende voor- en nadelen, en de prognose.
 5. Een goed onderbouwd advies kunnen geven over de beste therapeutische optie voor een bepaalde patiënt, door rekening te houden met patiënt-factoren en eigenaar-factoren.
 6. Het effect van de therapie kunnen monitoren en aan de hand daarvan aanpassingen kunnen doorvoeren in het therapieplan.
 7. Communicatie met een eigenaar verbeteren als het gaat om diagnostische en therapeutische mogelijkheden, prognose en financiële aspecten.

 

Opbouw van de cursus

Bepaalde elementen van de cursus moeten zijn afgerond voordat een volgend onderdeel van de cursus kan worden gestart. Deze eis staat aangegeven op de startpagina bij de betreffende onderdelen. Onderstaand een overzicht hoe de cursus is opgebouwd.

 

 • Leerdoelen
  • Om het rendement van nascholing te verhogen is het belangrijk om een of meerdere doelen voor ogen te hebben bij het volgen van een cursus. Bekijk de leerdoelen die door dr. Hans Kooistra voor deze cursus zijn samengesteld en bedenk met welke leerdoelen u van start gaat met deze cursus.
 • Modules 1 (Anatomie, fysiologie en pathogenese), 2 (Diagnostiek van hypercortisolisme) en 4 (Therapie van hypercortisolisme)
  • De modules starten met een ingangstoets, waarin u uw instapniveau kunt testen. Aan het eind van de toets wordt getoond hoeveel vragen u juist heeft beantwoord en krijgt u uw cijfer. In deze fase zullen de juiste antwoorden op de vragen nog niet aan u worden getoond.
  • De theorie is vervolgens onderverdeeld in boeken die u op de aangegeven volgorde door kunt lezen.
  • De modules eindigen met een eindtoets, waarbij dezelfde vragen worden gesteld als in de ingangstoets. Op deze manier kunt u controleren of uw kennis door het bestuderen van de theorie is toegenomen. U krijgt, in tegenstelling tot bij de ingangstoets, na het beantwoorden van iedere vraag direct het juiste antwoord te zien.
  • Voordat u door kunt gaan met een volgende module wordt u gevraagd om uw aandachtspunten voor wat betreft de module op papier te zetten. U krijgt voor deze zelfreflecties geen punten, maar ze vormen een belangrijk onderdeel van uw eigen leerproces.
 • Modules 3 (Casuïstieken met betrekking tot diagnostiek) en 5 (Casuïstieken met betrekking tot therapie)
  • Deze modules bevatten puur en alleen casuïstieken waarbij u gevraagd wordt uw mening te geven. Deze antwoorden worden niet becijferd, maar na het invullen kunt u uw eigen antwoord vergelijken met dat van dr. Hans Kooistra.
 • Mogelijkheid tot teruglezen casuïstieken uit module 3 en 5
  • Hier wordt u de mogelijkheid geboden om, zodra u de bewuste module heeft afgerond, de casuïstieken inclusief antwoorden terug te lezen.
 • Voortgang
  • In de box ‘Uw voortgang’ en uitgebreider in de box ‘Status voltooien cursus’ in de rechterkolom van de startpagina wordt getoond welke onderdelen van de cursus u al heeft afgerond en welke onderdelen u nog te gaan heeft.
 • Beeldbank
  • In de beeldbank treft u regulatieschema’s aan van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as in verschillende situaties. Al deze afbeeldingen zijn in de theorie van de verschillende modules verwerkt en gaan daar gepaard met de nodige tekst en uitleg. Deze beeldbank is slechts bedoeld als overzicht.
 • Referenties
  • Uiteraard is er een referentielijst samengesteld, met daarin hyperlinks naar de abstracts op PubMed.
 • Certificaat
  • U kunt uw certificaat uitprinten als u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Tevens wordt er automatisch een nascholingsbadge van deze cursus aan uw profiel toegekend. Met het behalen van uw certificaat heeft u tevens recht op 10 CPD (nascholingspunten).

 

You may also like…