Winkel

Toxoplasmose
Toxoplasmose … lopen kat en mens gevaar?
September 11, 2022
frunevetmab
Frunevetmab: Veelbelovende pijnbestrijding voor katten met arthrose!
June 5, 2023
Show all

Wanneer moet u aan babesiose denken?

29.95

Babesia infecties worden in Nederland het vaakst in de herfst en lente gezien. Babesia is een protozo die erythrocyten infecteert en kan leiden tot ernstige anemie en diverse andere acute en chronische afwijkingen. Onbehandeld kunnen Babesia infecties resulteren in meervoudig orgaanfalen en sterfte. Vroegtijdige detectie van babesiose gevolgd door snel inzetten van een juiste therapie is dan ook essentieel!

.

Wees alert op babesiose … ook in de herfst en winter!

Als dierenarts is het belangrijk om op de hoogte te zijn van teken en van de aandoeningen die zij overgedragen. Het leefgebied van enkele relevante tekensoorten breidt zich al jarenlang uit, de dichtheid van teken neemt toe en veel teken zijn inmiddels gedurende het gehele jaar actief. De kans op het oplopen van een ‘tick-borne disease’ wordt daarmee steeds groter … óók in de herfst en winter!

Belangrijke voorbeelden zijn babesiose, ehrlichiose en anaplasmose, ziekten die in Nederland voorkomen en waarbij het dier tegenwoordig geen buitenlandanamnese meer hoeft te hebben.

Babesia infecties worden in Nederland het vaakst in de herfst en lente gezien.

Babesia is een protozo die erythrocyten infecteert en kan leiden tot ernstige anemie en diverse andere acute en chronische afwijkingen. Onbehandeld kunnen Babesia infecties resulteren in meervoudig orgaanfalen en sterfte. Vroegtijdige detectie van babesiose gevolgd door snel inzetten van een juiste therapie is dan ook essentieel!

 • Wanneer moet u aan babesiose denken?
 • Wat voor onderzoeken zijn zinvol en wat doet u met de uitslag ervan?
 • Welke medicatie is effectief tegen de verschillende soorten Babesia en hoe snel zou u resultaat moeten zien?
 • Welke aanvullende therapie is verstandig (of juist onverstandig)?
 • Hoe groot is de kans op volledig herstel?
 • Kan babesiose worden voorkomen door tekenbestrijding, vaccinatie en/of anti-protozoaire medicatie en zo ja, op welke manier kan dit het beste worden ingezet?
 • Tot slot ook niet onbelangrijk: Levert contact met een geïnfecteerde hond of kat gevaar op voor de mens?

Lees dit artikel en u heeft de antwoorden op deze belangrijke vragen paraat!

Leerdoelen

Aan het eind van dit artikel:

 • Weet u in welke gevallen u aan babesiose zou moeten denken.
 • Kent u de waarde van een bloeduitstrijkje bij babesiose.
 • Realiseert u zich de voor- en nadelen van PCR onderzoek en serologie voor het opsporen van acute en chronische babesiose.
 • Bent u op de hoogte van de verschillende Babesia soorten met de bijbehorende verschillen in verspreidingsgebied, ziekteverschijnselen en therapie gevoeligheid.
 • Weet u welke anti-protozoaire en ondersteunende therapie verstandig kan zijn.
 • Kent u de overwegingen voor wat betreft de inzet van corticosteroïden bij immuun-gemedieerde hemolytische anemie als gevolg van babesiose.
 • Weet u hoe u dieren onder behandeling voor babesiose kunt monitoren.
 • Kunt u een inschatting maken van de prognose.
 • Bent u op de hoogte van de verschillende manieren om babesiose te voorkomen.
 • Beseft u zich het belang van goede voorlichting aan eigenaren over tekenpreventie.
 • Weet u of babesiose bij de hond en kat een gevaar oplevert voor de mens.

INHOUDSOPGAVE

You may also like…