Winkel

Oropharyngeaal penetrerend (stok)trauma
Oropharyngeaal penetrerend (stok)trauma
January 21, 2019
atopische dermatitis
Management Atopische Dermatitis bij de hond
January 21, 2019
Show all

Oclacitinib versus lokivetmab: Wat weten we na 10 jaar?

39.95

Inmiddels vele jaren verder, is er enorm veel meer bekend over de inzet, veiligheid en effectiviteit van oclacitinib en lokivetmab. Daarnaast is de registratie van lokivetmab uitgebreid: Net als oclacitinib mag het nu ook worden toegepast bij honden met jeuk als gevolg van allergische dermatitis in het algemeen.

Oclacitinib & lokivetmab

Het was een verademing voor hond, eigenaar en dierenarts: De komst van oclacitinib en lokivetmab, twee nieuwe spelers in de strijd tegen allergische en atopische jeuk. Deze middelen hebben er onder meer toe geleid dat het gebruik van glucocorticosteroïden en de daarmee gepaard gaande bijwerkingen fors zijn gereduceerd. Goed nieuws!

Toch brengt het op de markt komen van een nieuw geneesmiddel altijd vragen, twijfels en bedenkingen met zich mee:

 • Werkt het wel echt zo goed als voorspeld?
 • Zijn geruchten over bijwerkingen waar?
 • Wat zijn de lange termijn effecten?
 • Zou het middel ook kunnen worden ingezet voor andere doeleinden?
 • Betekent een registratie voor de hond dat we het simpelweg ook voor de kat kunnen inzetten?

Inmiddels 10 jaar verder is er enorm veel meer bekend over de inzet, veiligheid en effectiviteit van oclacitinib en lokivetmab. Daarnaast is de registratie van lokivetmab uitgebreid: Net als oclacitinib mag het nu ook worden toegepast bij honden met jeuk als gevolg van allergische dermatitis in het algemeen.

ACTUEEL: Zeer recent (2022 en voorjaar 2023) zijn enkele belangrijke wetenschappelijke artikelen over oclacitinib en lokivetmab gepubliceerd. Als dierenarts zult u deze dermatologische middelen ongetwijfeld met grote regelmaat inzetten. Zorg er dan ook voor dat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Om het u gemakkelijk te maken heeft VetVisuals voor u de laatste stand van zaken overzichtelijk op papier gezet. Start nu met lezen!

 

Leerdoelen

Voor wat betreft zowel oclacitinib als lokivetmab geldt dat u aan het eind van dit artikel:

 • Het werkingsmechanisme kent.
 • De indicaties weet voor toepassing.
 • Op de hoogte bent van de contra-indicaties.
 • De dosering (met bijbehorende marges) en toedieningswijze kent.
 • Weet hoe snel u effect mag verwachten.
 • Op de hoogte bent hoe lang het effect over het algemeen aanhoudt.
 • Weet wat de effectiviteit is.
 • De bijwerkingen kent.
 • Weet of er interferentie optreedt met intradermale testen en serumtesten voor allergie.
 • De veel gemaakte gedachtefouten kent.
 • Op de hoogte bent welke monitoring noodzakelijk is.
 • Weet wat er bekend is over eventueel gebruik bij de kat.

 

Assessment

Een goed resultaat met deze quiz en het lezen van het bijbehorend artikel ‘ levert u een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op!

 

Inhoud

 

You may also like…