Lidmaatschap VetVisuals

HET GROOTSTE NEDERLANDSTALIG ARCHIEF VOOR GEZELSCHAPSDIERENARTSEN

In onze veterinaire bibliotheek treft u meer dan 1.000 artikelen & videos aan. Dit betreft het grootste Nederlandstalig archief aan artikelen, video’s, protocollen, skills labs over geneeskunde van gezelschapdieren.

Het doel van VetVisuals® is om alle onderwerpen over de geneeskunde van gezelschapsdieren, zoals gedefinieerd in de eindtermen van het Curriculum Diergeneeskunde – Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, een plaats te geven op het LMS. Aan de hand van internationale congressen, publicaties en input van netwerk, zorgt VetVisuals® dat alle onderwerpen van onze veterinaire nascholing up-to-date zijn, evidence-based en informatief voor de eerstelijns gezelschapsdierenarts.

Het unieke van het leermanagement systeem (LMS) dat VetVisuals® heeft ontwikkeld, is dat iedere gebruiker zijn/haar persoonlijke account heeft. Al uw veterinaire nascholing bij VetVisuals wordt automatisch geregistreerd en nascholingsbadges worden automatisch aan het profiel van de gebruiker toegevoegd. Op deze manier kan levenslang een volledig en persoonlijk logboek worden bijgehouden. Dit is niet alleen fijn voor de opbouw van een eigen CV voor de deelnemer, maar is ook zeer praktisch op het moment dat veterinaire nascholing vanuit de overheid echt verplicht wordt gesteld.