Nieuwe inzichten over hypertensie bij de kat hebben geleid tot een nieuw ACVIM consensus statement

veterinaire nascholing
VetVisuals top 10 2018
January 2, 2019
toekomst dierenarts, tekort dierenarts
Wat zijn de vooruitzichten voor de veterinaire markt in Nederland 2019?
January 16, 2019
veterinaire nascholing
VetVisuals top 10 2018
January 2, 2019
toekomst dierenarts, tekort dierenarts
Wat zijn de vooruitzichten voor de veterinaire markt in Nederland 2019?
January 16, 2019

Nieuwe grenswaarden voor de bloeddruk bij de kat

Nieuwe inzichten over hypertensie bij de kat hebben eind 2018 geleid tot een nieuw ACVIM consensus statement. VetVisuals blijft uiteraard niet achter: de mini-cursus Hypertensie bij de kat is geheel herzien! Up-to-date voor wat betreft het veranderde management van de kat met een hoge bloeddruk, voorzien van een praktisch en printbaar protocol opdat u direct aan de slag kunt, en omgetoverd in een nieuwe en overzichtelijke stijl!

“Waarom al deze ophef over hypertensie?” vraagt u zich misschien af… is deze aandoening werkelijk zo relevant?

Het antwoord is: ja, absoluut!

Hypertensie wordt bij mens en dier ook wel een ‘sluipmoordenaar’ genoemd

Zonder dat u het in eerste instantie in de gaten heeft, kan er in het lichaam al veel schade optreden als gevolg van een verhoogde bloeddruk. Met name ogen, hart, hersenen en nieren zijn slachtoffer. Helaas is deze schade na normalisering van de bloeddruk lang niet altijd reversibel. Akelig voor zowel kat als eigenaar!

Voorkom deze problemen door screening! Weet welke katten een risico lopen op een verhoogde bloeddruk (en dat zijn er meer dan u denkt!) en voer bloeddrukmetingen bij deze dieren uit.

Steeds meer dierenartsenpraktijken schaffen tegenwoordig apparatuur aan om bloeddrukmetingen te kunnen verrichten, een goede zaak! Helaas staat in veel praktijken het bewuste apparaat echter stof te verzamelen achter in de kast. Waar komt deze aarzeling om een bloeddrukmeting uit te voeren vandaan? Zien we massaal op tegen het uitvoeren van de meting zelf (gestresste katten, het moeten bezitten van vooral veel geduld en het ruim inplannen van de diagnostiek qua tijd) of tegen de interpretatie van de verkregen bloeddrukwaarden? Of weten we eigenlijk niet goed in welke gevallen het verstandig is een bloeddrukmeting uit te voeren? In de praktijk blijkt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom hypertensie.

Wist u bijvoorbeeld dat:

  • Er nieuwe grenswaarden zijn gekomen voor de bloeddruk bij de kat, opgesteld aan de hand van het vernieuwde ACVIM consensus statement?
  • Bij ongeveer 1 op de 3 katten met chronische nierinsufficiëntie sprake is van hypertensie?
  • Tot bijna de helft van de katten met hypertensie neurologische afwijkingen vertoont?
  • Een bloeddruk van “slechts” 168 mmHg al kan leiden tot oculaire schade?
  • Zonder acclimatisatie voorafgaand aan bloeddrukmeting de systolische bloeddruk ten gevolge van stress tot wel 75 mmHg hoger kan worden?
  • De resultaten van oscillometrische bloeddrukmeting het beste op een laptop kunnen worden afgelezen teneinde betrouwbare resultaten te krijgen?

 

Wat is vervolgens uw plan zodra u hypertensie heeft gediagnosticeerd bij een kat?

Welke medicatie zet u in en wanneer voert u bloeddrukcontroles uit? Is dit voor iedere kat gelijk of laat u dit afhangen van de hoogte van de bloeddruk, de aan- of afwezigheid van eind-orgaan schade, en het type medicatie?

Hoogste tijd voor meer duidelijkheid! Aan de hand van de vernieuwde ACVIM consensus statement, uitgebreid onderzoek van wetenschappelijke literatuur door Cathelijn Hoelen DVM en praktische tips van Sarah Caney, Specialist in Feline Medicine, heeft VetVisuals deze mini-cursus Hypertensie bij de kat 2.0 voor u vormgegeven. Hiermee bent u geheel op de hoogte van de laatste adviezen omtrent management van katten met hypertensie.